» Odstąpienie od umowy

Kontakt

  • Konrad Czarny Conradex
    NIP: 9452093393
  • E-mail:czasmody@gmail.com
  • TelefonWysyłka po 09.09.18
  • Godziny działania sklepuPn - Pt 19.00 - 20.00

Hity sklepowe

Zmiana języka

PolskiAngielski

Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru,  pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w formie pisemnej tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Konrad Czarny Conradex, al. 29 Listopada 75/3A, 31-425 Kraków 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data odbioru zakupionych rzeczy(*)

Imię i nazwisko Klienta

Adres Klienta

Podpis Klienta

Data


 


Przejdź do strony głównej